Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez:

PROFIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34, 03-228 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000075433; NIP: 1250020263; REGON: 010376542; o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, adres mail: profixtools@profix.com.pl, telefon: +48 22 785 96 01 (dalej: „PROFIX”, lub „Spółka”) w związku z korzystaniem z usług dostępnych na stronie internetowej www.profix.com.p (dalej: „Strona”), a także w związku z nawiązywaniem lub utrzymywaniem kontaktów ze Spółką za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, w tym poczty e-mail, połączeń telefonicznych lub tradycyjnej korespondencji pocztowej.

1. Warunki przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że:

  1. Administratorem osobowych jest PROFIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marywilskiej 34, 03-228 Warszawa (zwana dalej także „Administratorem”).

  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PROFIX nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: ochronadanych@profix.com.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przyjmowanie zapytań i udzielanie odpowiedzi (za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie lub poprzez kontakt email, telefoniczny, pocztowy)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z Administratorem, przyjmowanie zapytań dotyczących oferowanych przez niego towarów i/lub usług oraz udzielenie odpowiedzi

Inicjowanie kontaktu z potencjalnym klientem za pomocą formularza umożliwiającego rozpoczęcie chatu, zamówienie kontaktu telefonicznego oraz przesłanie wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z Administratorem, zapewnienie możliwości kontaktu poprzez różne dostępne kanały i formy kontaktu, takie jak rozmowa telefoniczna, chat, poczta elektroniczna oraz przyjmowanie zapytań dotyczących oferowanych towarów i/lub usług oraz udzielenie odpowiedzi.

Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych, w tym za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej, tj. wysyłanie newsletter.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni własnych usług). Przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych oparta na prawnie uzasadnionym interesie wynika ponadto z wyrażonej zgody na kontakty za pomocą poczty elektronicznej stosowanie do wymagań art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933, 2581) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.).

Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących aktywności użytkowników na Stronie za pośrednictwem cookies lub innych podobnych technologii. Instalowanie plików cookies w tym celu może wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących Strony w celu rozwoju i udoskonalania usług.

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przez roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalanie, dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami)

  1. Odbiorcami danych osobowych będą  podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności hosting strony internetowej PROFIX, obsługę informatyczną, a także firmy kurierskie, księgowe, prawnicze. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  2. W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem Naszego klienta (zamawiającego) lub dostawcy  Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe) w związku z realizowaną współpracą lub w celu jej nawiązania. W przypadku, gdy danych tych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, otrzymaliśmy je od Naszego klienta, lub dostawcy którego jest Pani/Pan przedstawicielem.

  3. Dane osobowe będą przechowywane:

   • przez okres prowadzenia korespondencji lub utrzymywania kontaktu,

   • przez okres prowadzonej współpracy lub korzystania z usług,

   • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki opisane zostały w punkcie 3 powyżej).

 

Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie będą usuwane lub anonimizowane.

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

   • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  2. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Powyższe prawa można realizować poprzez wysłanie wniosku na adres siedziby Administratora lub w przypadku kontaktu drogą email, na adres: ochronadanych@profix.com.pl

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne do realizacji ww. celów tj. udzielania odpowiedzi na zapytanie, lub skorzystania ze Strony.

 1. Polityka Cookies

  1. Odwiedzając Stronę możemy zbierać od użytkownika informacje takie jak identyfikatory plików cookie, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Identyfikatory plików cookies, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii w niektórych sytuacjach mogą stanowić dane osobowe.

  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony, tj. PROFIX.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   • umożliwienia użytkownikiem korzystania z Strony oraz zapewnienia poprawnego działania jego funkcjonalności (Cookies niezbędne);

   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (Cookies analityczne)

  6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

  7. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa pliku cookie

Opis rodzaju cookies (dostawca, cel stosowania, sposób działania)

_ga

_ga_#

Dostawca: Google Analytics - pliki te zbierają informacje, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób używana jest Twoja witryna, jak skuteczne są działania marketingowe i pomagają Ci dostosować witrynę do potrzeb użytkowników.

Rejestruje konkretny identyfikator używany do uzyskiwania danych o korzystaniu z witryny przez użytkownika. Służy do rozróżniania poszczególnych użytkowników poprzez oznaczenie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta, co pozwala na kalkulację odwiedzin i sesji

PROFIXSESS

Dostawca: www.profix.com.pl - te ciasteczka są wymagane do poprawnego działania strony. Bez nich strona nie działała by prawidłowo.

 

  1. Wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Strony użytkownikowi wyświetli się baner, który poinformuje go o używaniu plików cookies oraz umożliwi zarządzanie nimi. Użytkownik może zarządzać plikami cookies jakie są instalowane na jego urządzeniu tj. wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookies lub tylko niektóre z nich. Jeśli użytkownik akceptuje instalowanie wszystkich kategorii plików cookies powinien kliknąć przycisk „Akceptuję”. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie dla danej kategorii plików cookie, należy kliknąć w przycisk „Ustawienia”, przesunąć odpowiedni przycisk na banerze plików cookies, a następnie kliknąć w przycisk „Akceptuję” lub „Zapisz”. Możliwość zarządzania plikami cookies nie dotyczy niezbędnych plików cookies, których nie można wyłączyć ani odrzucić.

  2. Użytkownik może także, w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  3. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  4. Operator Strony zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronach Serwisu.

 

Ostatnia aktualizacja:

29.01.2024 r.

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. polityka prywatności