PROFIX wieloletnim członkiem ZPP
7 Listopad 2018 • Nowości

PROFIX wieloletnim członkiem ZPP


Firmie PROFIX od samego początku jej działalności przyświecają zasady uczciwych praktyk rynkowych, wolności działalności przedsiębiorstw w Polsce oraz konkurencja zgodna z zasadami fair play. 

PROFIX od wielu już lat jest stałym członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Jednym z celów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, czego wyrazem m.in. jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzająceych do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE (EU + 0) i tym samym wyrównania szans konkurencyjnych pomiędzy polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Więcej na temat celów, zadań i aktywności podejmowanych przez ZPP można uzyskać na stronach internetowych Związku: www.zpp.net.pl i www.dobry.biz .

czytaj więcej


e-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2022